Kody błędów

Logo Saunier Duval

Lista kodów błędów w kotłach Saunier Duval

Thema Classic do 2015, Thematek, Isotwin, Thema Condens, Isotwin Condens (stary), Isomax Condens (stary), Isofast (stary)

F01 lub 04 Brak zapłonu(nie wykryto płomienia lub płomień zaniknął podczas pracy)
F02 Błąd powietrza (SRC (czujnik ciągu kominowego) lub presostat)automatyczny reset po 15 min
F03 Powtarzający się błąd powietrza
F05 Przegrzew
F06 Usterka w obwodzie czujnika CTN2 zasilania biegu c.o.
F07 Błąd w obwodzie CTN obiegu c.w.u.
F08 Nieużywany
F09 Usterka w obwodzie czujnika ciśnienia wody Cp
F10 Błąd na obwodzie CTN powrotu obiegu CO
F11 Brak odbioru sygnału przez płytę główną
F12 Usterka płyty panelu sterowania
F13 Usterka płyty głównej
F14 Przegrzew -przekroczenie maks. temperatury zasilania c.o. (>95°C)
F15 Usterka silnika krokowego mechanizmu gazowego
F16 Usterka gazowego elektrozaworu bezpieczeństwa
F17 Zbyt niskie napięcie sieci (<170 V)
F18 Usterka płyty panelu sterowania
F19 Czujnik temperatury zasilania c.o. CTN2 odłączony
F20 Płyta panelu sterowania niekompatybilna z płytą główną
F21 Brak wody (ciśnienie poniżej 0,5 bar) Ciśnienie miga
F22 Ciśnienie wody zbyt wysokie (powyżej 2,7 bar) Błąd kodu 22 nie pojawia się na ekranie i nie blokuje kotła. Wskazanie ciśnienia na ekranie miga sygnalizując zbyt wysoką wartość.
F23 Błąd obiegu wody (temperatura wody, mierzona przez termostory CO, wzrasta szybciej niż 5 stopni/sek)
F24 Temperatura powrotu obiegu CO wyższa niż 90 stopni
F26 Różnica temperatur na wyjściu i na powrocie większa niż 35 stopni więcej niż 10 razy z rzędu
F27 Błąd czujnika Vortex
F28 Błąd termistora zasilania i powrotu CO
F29 Błąd w obwodzie bezpiecznika termicznego
F31 Błąd komunikacji na połączeniu e-BUS

Thema Classic po 2015, Isotwin (nowy), MicraCom Condens

F.00 Przerwa czujnika temperatury zasilania.
F.01 Przerwa czujnika temperatury powrotu.
F.02 Zakłócenie działania czujnika tempera-tury ładowania zasobnika
F.03 Przerwanie czujnika temperatury zasobnika.
F.05 Przerwanie czujnika PTC(czujnik ciągu kominowego zewnętrzny)
F.06 Przerwa na czujniku PTC(czujnik ciągu kominowego wewnętrzny)
F.10 Zwarcie czujnika temperatury zasilania
F.11 Zwarcie czujnika temperatury powrotu
F.13 Zwarcie czujnika temperatury zasobnika
F.15 Zwarcie czujnika PTC
F.16 Zwarcie czujnika przepływu
F.20 Wyłączenie awaryjne:ogranicznik temperatury STB
F.22 Wyłączenie awaryjne: niedobór wody
F.23 Wyłączenie bezpieczeństwa: zbyt duże różnica temperatur
F.24 Wyłączenie bezpieczeństwa: za szybki wzrost temperatury
F.25 Wyłączenie bezpieczeństwa: zawysoka temperatura spalin
F.26 Przerwanie cewki modulacji (reduktor ciśnienia gazu)
F.27 Wyłączenie bezpieczeństwa: błędne wykrycie płomienia
F.28 Zapłon nieskuteczny
F.29 Ponowny zapłon nieskuteczny
F.32 Usterka wentylatora
F.33 Utrata ciśnienia systemu po-wietrzno-spalinowego za duża
F.36 Zakłócenie działania w systemie powietrzno-spalinowym
F.42 Usterka opornika kodującego
F.45 Błąd czujnika zimnej wody
F.46 Zwarcie czujnika zimnej wody
F.49 Usterka eBUS
F.52 Usterka przyłącza czujnika przepływu masowego
F.53 Usterka czujnika przepływu
F.54 Usterka ciśnienia gazu (w połączeniu z F.28/F.29)
F.56 Usterka regulacji czujnika przepływu masowego
F.57 Usterka w trybie komfortu
F.61 Usterka wysterowania armatury gazowe
F.62 Usterka armatury gazowej. Opóźnienie wyłączenia
F.63 Usterka EEPROM
F.64 Usterka elektroniki/NTC
F.65 Usterka temp. elektroniki
F.67 Błąd prawidłowości płomienia
F.68 Usterka, niestabilny sygnał płomienia
F.70 Niewłaściwy numer urządzenia (DSN)
F.71 Usterka czujnika temperatury zasilania
F.72 Usterka czujnika temperatury zasilania i/lub czujnika temperatury powrotu
F.73 Wartość sygnału czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym zakresie (za niska)
F.76 Usterka termicznego urządzenia odcinającego
F.74 Sygnał czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym zakresie(za wysoki)
F.77 Usterka klapy spalin
F.78 Przerwanie czujnika tempera-tury wylotu ciepłej wody za po-mocą regulacji zewnętrznej
F.79 Usterka czujnika temperatury zasobnika
F.81 Przegrzanie obiegu ciepłej wody
F.83 Usterka wzrostu temperatury czujnika temperatury zasilania i/lub czujnika temperatury powrotu
F.84 Usterka czujnika różnicy temperatury zasilania i powrotu
F.85 Czujnik temperatury zasilania i powrotu nieprawidłowo zamontowany
F.86 Usterka: styk podłogi

THEMIS CONDENS
F01 Przegrzanie
F02 Usterka NTC (ciepła woda)
F03 Usterka NTC (zasilanie)
F04 Błąd zapłonu
F05 Czujnik różnicy ciśnień uszkodzony
F06 Usterka NTC (powrót)
F07 Zawór gazu uszkodzony
F08 Czujnik NTC (powrót) jest przegrzany
F09 Czujnik różnicy ciśnień uszkodzony
F10 Ciśnienie w instalacji ≤ 0,03 MPa (0,3bar) lub ≥ 0,4 MPa (4,0 bar)
F11 Amplituda temperatury ciepłej wody za wysoka (tryb ogrzewania)
F12 Napięcie sieciowe za małe
F13 Różnica między temperaturą temperaturą wylotową > 7 °C przez ponad 4 minuty
F14 Zapłon zablokowany
F15 Zgasł płomień, zapłon zablokowany
DUOTWIN
F1 & F4 Brak zapłonu.
F2 & F5 Błąd przegrzania.
F3 Powtarzający się błąd powietrza
F6 Błąd czujnika temperatury zasilania obiegu c.o.
F7 Błąd czujnika temperatury c.w.u.
F8 Błąd czujnika temperatury zasobnika.
F9 Błąd czujnika ciśnienia w obiegu c.o.
F10 Błąd czujnika temperatury powrotu obiegu c.o. i ewentualnie czujnika temperatury zasilania obiegu c.o.
F11 Błąd komunikacji płyty głównej z panelem użytkownika
F13 Błąd płyty głównej
F14 Błąd mechanizmu gazowego.
F15 Błąd napięcia eBus.
F22 Zbyt niskie ciśnienie wody.
F25 Zbyt wysoka temperatura zasilania lub powrotu c.o.
F43 Błąd ogólny. Błędy wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych.
F70 Nieprawidłowy kod produktu.
F77 Błąd pompy kondensatu (osprzęt zewnętrzny)
Logo Vaillant

Lista kodów błędów w kotłach Vaillant

ecoTEC Plus, Pure, ecoVIT, ecoTEC pro, ecoTEC exclusive, INTRO

F.00 Przerwa czujnika temperatury zasilania.
F.01 Przerwa czujnika temperatury powrotu.
F.02 Zakłócenie działania czujnika temperatury ładowania zasobnika
F.03 Przerwanie czujnika temperatury zasobnika.
F.10 Zwarcie czujnika temperatury zasilania
F.11 Zwarcie czujnika temperatury powrotu
F.12 RozĄączanie czujnika Ąadowania zasobnika nawypĄywie pĄytowego wymiennika ciepĄa
F.13 Zwarcie czujnika temperatury zasobnika
F.20 Wyłączenie awaryjne:ogranicznik temperatury STB
F.22 Wyłączenie awaryjne: niedobór wody
F.23 Wyłączenie bezpieczeństwa: zbyt duże różnica temperatur
F.24 Wyłączenie bezpieczeństwa: za szybki wzrost temperatury
F.25 Wyłączenie bezpieczeństwa: zawysoka temperatura spalin
F.26 Przerwanie cewki modulacji (reduktor ciśnienia gazu)
F.27 Wyłączenie bezpieczeństwa: błędne wykrycie płomienia
F.28 Zapłon nieskuteczny
F.29 Ponowny zapłon nieskuteczny
F.32 Usterka wentylatora
F.35 Niedobór powietrza w komorze spalania
F.36 Zakłócenie działania w systemie powietrzno-spalinowym
F.37 Za wysokie lub za niskie obroty wentylatora podczas pracy
F.42 Usterka opornika kodującego
F.46 Zwarcie czujnika zimnej wody
F.47 rozĄączanie czujnika ciepĄej wody na wypĄywiezasobnika (rejestracja wielkoĝci przepĄywu₂
F.48 Zwarcie czujnika ciepĄej wody na wypĄywie za-sobnika
F.49 Usterka eBUS
F.52 Usterka przyłącza czujnika przepływu masowego
F.53 Usterka czujnika przepływu
F.54 Usterka ciśnienia gazu (w połączeniu z F.28/F.29)
F.55 Usterka czujnika CO
F.56 Usterka regulacji czujnika przepływu masowego
F.57 Usterka w trybie komfortu
F.61 Usterka wysterowania armatury gazowe
F.62 Usterka armatury gazowej. Opóźnienie wyłączenia
F.63 Usterka EEPROM
F.64 Usterka elektroniki/NTC
F.65 Usterka temp. elektroniki
F.67 Błąd prawidłowości płomienia
F.68 Usterka, niestabilny sygnał płomienia
F.70 Niewłaściwy numer urządzenia (DSN)
F.71 Usterka czujnika temperatury zasilania
F.72 Usterka czujnika temperatury zasilania i/lub czujnika temperatury powrotu
F.73 Wartość sygnału czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym zakresie (za niska)
F.74 Wartość sygnału czujnika ciśnienia wody w niewłaści-wym zakresie (za wysoka
F.75 Niedobór wody w instalacji z powodu awarii pompy
F.76 Zadziałała ochrona przed przegrzaniem głów-nego wymiennika ciepła
F.74 Sygnał czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym zakresie(za wysoki)
F.77 Usterka klapy spalin
F.78 Przerwanie czujnika temperatury wylotu ciepłej wody za pomocą regulacji zewnętrznej
F.80 Usterka czuj. dopływu actoSTOR
F.81 Przegrzanie obiegu ciepłej wody
F.82 Usterka anody do odprowadzania prądów bĄą-dzących (zainstalowanej jako wyposaľenie₂
F.83 Usterka wzrostu temperatury czujnika temperatury zasilania i/lub czujnika temperatury powrotu
F.84 Usterka czujnika różnicy temperatury zasilania i powrotu
F.85 Czujnik temperatury zasilania i powrotu nieprawidłowo zamontowany
F.86 Usterka: styk podłogi
F.87 Zakłócenie działania: elektroda zapło-nowa
F.88 Usterka: armatura gazowa
F.89 Usterka: pompa
F.90 Usterka: brak komunikacji SMU-BMU
F.92 Usterka opornika kodującego
F.93 Usterka grupy gazów
F.1020 WyĄączenie awaryjne przez ogranicznik tempera-tury bezpieczeĆstwa
F.1070 Ąąd konfiguracji SMU
F.1273 sterka elektroniczna pompy solarnej 1
F.1274 sterka elektroniczna pompy solarnej 2

F.1276 ompa solarna 1 zablokowana
F.1277 ompa solarna 2 zablokowana
F.1278 sterka czujnika panelu
F.1279 terka czujnika temperatury na dolnej częĝcizasobnika

Logo Junkers

Lista kodów błędów w kotłach Junkers

Cerastar (stary)
CA – zakłócenie sygnału od regulatora
Cb – błąd regulatora
CC – przerwa w obwodzie temperatury zewnętrznej
d2 – niewłaściwy tryb pracy pompy obiegowej
d4 – za duża róznica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem
d7 – za długi proces zapłonu
d8, E1 – błąd wewnetrzny
E2 – przerwa w obwodzie czujnika temperatury zasilania
E4 – za mały prąd jonizacji
E5 – za duży prąd jonizacji
E6, E7 – odchyłki sygnału jonizacji
E8 – zasilanie zaworu odcinającego gaz bez zapotrzebowania na ciepło
E9 – w czasie procesu zapłonu cewka armatury gazowej nie dostaje napięcia
EA – brak zapłonu
Eb – zanik płomienia
EC. A9 – zadziałanie ogranicznika temperatury
Ed, ED – zasilanie pierwszego zaworu gazowego przed rozpoczęciem fazy zapłonu
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9 – błąd zewnetrzny
F7 – nieodpowiedni sygnał jonizacji
F0, EE – dalsze otwarcie jednego z zaworów armatury gazoewj mimo sygnału wyłaczenia
FA, Fb – nieszczelność armatury gazowej
FC, FD, FE – błąd wewnetrzny
P1, P2, P3, P4, P5 – błąd w programie startowym
99 – temperatura wymiennik >99 stopni
EUROSTAR (stary), EUROMAX (stary)
A3 – NTC spalin na przerywaczu ma przerwę
A4 – wypływ spalin na przerywaczu ciągu
A7 – NTC ciepłej wody ZWE ma przerwę lub zwarcie
A8 – Przerwana komunikacja CAN
AA – Zbyt duża różnica temperatur między NTC c.o. a NTC cwu
AC – nie ma połączenia elektrycznego między TA 211 a elektroniką urządzenia
Ad – NTC zbiornika przy ZE ma przerwę lub zawarcie
b1 – wtyczka kodująca
C1 – styk puszki ciśnieniowej otwiera w czasie pracy
C4 – styk puszki ciśnieniowej nie otwiera
C6 – styk puszki ciśnieniowej pozostaje otwarty
CA – zbyt wysoka liczba obrotów turbiny
CC – Przerwa w obwodzie temperatury zewnętrznej (EUROMAX)
CC – styk puszki ciśnieniowej otwiera
d1 – nie ma zwrotnej sygnalizacji napięcia LSM
d3 – Nieprawidłowy sygnał ze styku 8-9
E0 – wewnętrzny błąd płyty głównej
E2 – przerwa, lub zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zasilania
E9 – zadziałanie ogranicznika temperatury
F0 – wewnętrzny błąd płyty
EA – brak zapłonu
F7 – nieodpowiedni sygnał jonizacji
FA – prąd jonizacji zostaje po wyłączeniu palnika
CERACLASS ZS/ZW
A3 – Uszkodzenie podłączenia wentylatora, presostatu lub czujnika ciągu kominowego
A4 – Zadziałanie czujnika ciągu kominowego.
A7 – Uszkodzony czujnik NTC c.w.u.
AA – Przekroczenie temp. obiegu kotłowego (NTC c.o.). Za niski przepływ c.w.u. w stosunku do żądanej mocy.
C1 – Otwarty presostat w trakcie pracy palnika.
C4 – Presostat nie otwiera się po wyłączeniu palnika.
C6 – Presostat nie zwiera styków w trakcie pracy palnika.
E0 – Niskie napięcie zasilające / niska częstotliwość
E2 – Uszkodzony czujnik NTC c.o.
E9 – Przegrzew (STB rozwarty)
EA – Brak sygnału jonizacji
F0 – Błąd odczytu jonizacji / błąd oprogramowania
F7 – Nieprawidłowy sygnał jonizacji
FA – Usterka zaworu gazowego GFA
EUROLINE ZS/ZW
Dioda Reset i 45ºC migają – Urządzenie wyłącza się wkrótce po zapłonie. Zadziałał ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.
Dioda Reset i 60ºC migają – Brak sygnału jonizacji.
Dioda Reset i 75ºC migają – Wykryto sygnał jonizacji przy zatrzymaniu dopływu gazu na palnik.
Dioda Reset i 90ºC migają – Nie wykryto zaworu gazu .
Dioda Reset i 45ºC plus 90ºC migają – urządzenie zatrzymuje się w kilka minut po zapłonie lub wyłącza w czasie początkowej diagnostyki Zadziałał czujnik ciągu kominowego lub presostat.
Dioda Reset i 60ºC plus 90ºC migają – Czujnik temperatury zasilania typu NTC odłączony lub nastąpiło zwarcie.
Dioda Reset i 75ºC plus 90ºC migają – Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej NTC odłączony lub nastąpiło zwarcie.
Dioda 90ºC miga – Lekkie przegrzanie.
Cerapur Smart CerapurAcu
A1 – Pompa pracuje na such
A7 – Uszkodzony NTC c.w.u..
A8 – Przerwana komunikacja.
A9 – Nieprawidłowo zamontowany czujnik temperatury ciepłej wody.Niewłaściwie podłączona pompa c.w.u.Powietrze w obiegu grzewczym.Automatyczny odpowietrznik jest zamknięty.Czujnik temperatury zasilania zamontowany nieprawidłowo
Ad – Nie rozpoznany czujnik temperatury zasobnika.
b1 – Nie rozpoznany wtyk kodujący.
b2 – Wewnętrzny błąd danych
b3 – brak
C6 – Wentylator nie pracuje.
CC – Nie rozpoznany czujnik temperatury zewnętrznej.
d3 – Zadziałał czujnik zewnętrzny.
d5 – Uszkodzony zewnętrzny czujnik temperatury na zasilaniu (zwrotnica hydrauliczna).Zewnętrzny czujnik temperatury został rozpoznany jako uczestnik magistrali po czym zmieniono połączenia na zaciskach
E2 – Uszkodzony NTC zasilania c.o.
E4 – Uszkodzony czujnik temperatury wody zimnej.
E9 – Zadziałał ogranicznik temperatury bloku cieplnego lub temperatury spalin.
EA – Nie rozpoznany płomień. ziemny sprawdzić czujnik przepływu gazu.
F0 – Błąd wewnętrzny.
F1 – Wewnętrzny błąd danych
F7 – Pomimo wyłączenia urządzenia, rozpoznany płomień.
FA – Po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.
CerapurMIDI
A2 – Zadziałał ogranicznik temperatury spalin.
A7 – Uszkodzony czujnik temperatury c.w.u.
A9 – Nieprawidłowo zamontowany czujnik temperatury ciepłej wody.
B3 – Czujnik spiętrzenia kondensatu zadziałał.
C6 – Wentylator nie pracuje.
C8 – Prędkość obrotowa wentylatora zbyt niska.
CE – Ograniczenie gradientu temperatury: zbyt szybki przyrost temperatury w trybie grzewczym.
d7 – Armatura gazowa jest uszkodzona.
E2 – Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwanie).
E9 – Ogranicznik temperatury wymiennika zadziałał
EA – Nie potwierdzono płomienia.
F7 – Chociaż palnik jest wyłączony, rozpoznano płomień.
FA – Po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.
CerapurAcu Smart
A1 281 – Pompa układu grzewczego nie wytwarza ciśnienia.
C1 264 – Awaria wentylatora.
C4 273- Palnik i wentylator pracowały nieprzerwanie przez 24 godziny i w celu kontroli bezpieczeństwa będą na krótki czas wyłączone z ruchu
D3 232 – Wyzwoliło zabezpieczenie termiczne TB 1
D3 232 – Czujnik temperatury TB 1 jest uszkodzony.
D3 232- Brak mostka na zaciskach przyłączeniowych dla zewnętrznego zabezpieczenia termicznego TB 1
D3 232 – Zablokowane zabezpieczenie termiczne. Awaria pompy kondensatu.
D4 341- Ograniczenie gradientu temperatury: zbyt szybki przyrost temperatury w trybie grzewczym.
E2 350 – Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (zwarcie)Jeżeli usterka występuje przez dłuższy czas, wyświetlany jest kod usterki E2 oraz kod dodatkowy 222
E2 351 – Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwanie).Jeżeli usterka występuje przez dłuższy czas, wyświetlany jest kod usterki E2 oraz kod dodatkowy 223
E9 224 – Zadziałał ogranicznik temperatury wymiennika lub temperatury spalin. Jeżeli usterka przemijająca występuje przez dłuższy czas, zmieni się ona w usterkę nieprzemijającą,od usterki E9 i kod dodatkowy 224,
E9 276 – Temperatura na czujniku temperatury zasilania jest > 95 °C.
EA 227 – Nie potwierdzono płomienia.
EA 229 – brak sygnału jonizacji podczas pracy palnika.
F0 290 – Usterka wewnętrzna.
C6 215 – Wentylator zbyt szybki
C6 216 – Wentylator zbyt powolny
C7 214 – Wentylator jest wyłączany w czasie bezpieczeństwa.
C7 217 – Wentylator nie pracuje.
E2 222 – Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (zwarcie)
E2 223 – Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwanie).
E9 224 – Zadziałał ogranicznik temperatury wymiennika lub temperatury spalin.
EA 227 – Nie potwierdzono płomienia
EA 234 – Kabel przyłączeniowy armatury gazowej, armatura gazowa lub urządzenie sterujące są uszkodzone
EA 261- Błąd czasowy przy pierwszym czasie bezpieczeństwa
F0 238 – Kabel przyłączeniowy armatury gazowej, armatura gazowa lub urządzenie sterujące są uszkodzone.
F0 239 – Nie rozpoznano wtyczki kodującej.
F0 259 – Usterka wewnętrzna.
F0 280 – Błąd czasowy przy próbie ponownego załączenia
F7 228 – Chociaż palnik jest wyłączony, rozpoznano płomień.
FA 306 – Po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.
Fb 365 – Po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.
Logo Bosh kotły

Lista kodów błędów w kotłach Bosch

GC2200, GC2300
200 – Kocioł znajduje się w trybie grzania.
201 – Kocioł znajduje się w trybie przygotowania c.w.u.
202 – Urządzenie znajduje się w programie optymalizacji załączania: interwał czasowy do ponownego włączenia palnika jeszcze nie został osiągnięty
203 – Urządzenie znajduje się w trybie gotowości do pracy, brak zapotrzebowania ciepła.
204 – Aktualna temperatura zasilania jest wyższa niż zadana temperatura na zasilaniu.
207 – Zbyt niskie ciśnienie robocze.
208 – Kocioł znajduje się w trybie kominiarza.
212 – Za szybki wzrost temperatury na czujniku bezpieczeństwa lub zasilania kotła
214 – Wentylator jest wyłączany w czasie bezpieczeństwa.
215 – Wentylator pracuje zbyt szybko.
216 – Wentylator zbyt powolny
217 – Wentylator nie pracuje.
222 – Czujnik temperatury na zasilaniu uszkodzony (zwarcie)
223 – Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwa)
224 – Zadziałał ogranicznik temperatury spalin lub ogranicznik temperatury bloku cieplnego
227 – Nie wykryto płomienia
228 – Sygnał płomienia mimo wyłączonego palnika
229 – Płomień zgasł podczas pracy palnika
231 – Zasilanie sieciowe przerwane
232 – Urządzenie grzewcze zablokowane przez zewnętrzny zestyk przełączający.
232 – Zabezpieczenie temperaturowe TB 1 zostało uruchomione.
233 – Usterka wtyczki kodującej lub elektroniki urządzenia.
234 – Usterka elektryczna armatury gazowej
235 – Konflikt wersji elektroniki urządzenia/wtyczki kodującej
237 – Usterka systemowa.
238 – Elektronika urządzenia jest uszkodzona. Kabel przyłączeniowy armatury gazowej, armatura gazowa lub urządzenie sterujące są uszkodzone
239 – Usterka wewnętrzna
242 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
244 – Usterka układu elektronicznego urządzenia / sterownika podstawowego.
246 – Błąd wewnętrzny sterownika palnika
247 – Błąd wewnętrzny sterownika palnika
257 – Błąd wewnętrzny sterownika palnika
245 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
249 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
250 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
251 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
252 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
253 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
254 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
256 – Usterka układu elektronicznego urządzenia / sterownika podstawowego.
258 – Błąd wewnętrzny sterownika.
259 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia
261 – Błąd czasowy przy pierwszym czasie bezpieczeństwa
262 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia
263 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
264 – Transport powietrza zatrzymany w fazie pracy.
265 – Zapotrzebowanie na ciepło niższe niż dostarczona energia.
268 – Tryb testu komponentów.
269 – Kontrola płomienia.
270 – Trwa uruchamianie urządzenia grzewczego.
273 – Przerwanie pracy: kontrola bezpieczeństwa po 24 godzinach pracy ciągłej.
275 – Wykryto testową wtyczkę kodującą.
276 – Temperatura na czujniku temperatury zasilania jest > 95 °C.
280 – Błąd czasowy przy próbie ponownego załączenia
281 – Pompa nie pracuje lub suszy się.
282 – Brak sygnału zwrotnego prędkości obrotowej pompy obiegu grzewczeg
283 – Start palnika
284 – Pierwszy czas bezpieczeństwa: Armatura gazowa jest otwierana.
290 – Usterka wewnętrzna
305 – Kocioł nie może tymczasowo uruchomić się zgodnie z priorytetem c.w.u.
306 – Po odcięciu dopływu gazu: płomień jest wykrywany.
323 – Zakłócenie komunikacji sterownika.
328 – Krótkotrwała przerwa w napięciu sieciowym.
330 – Uszkodzony zewn. czujnik temperatury zasilania (sprzęgło hydrauliczne)
331 – Uszkodzony zewn. czujnik temperatury zasilania (sprzęgło hydrauliczne)
341 – Zbyt szybki wzrost temperatury urządzenia grzewczego.
342 – Wzrost temperatury w trybie przygotowania c.w.u. za szybki
350 – Zwarcie czujnika temperatury zasilania.
351 – Przerwa czujnika temperatury zasilania.
356 – Za niskie napięcie zasilające dla tego urządzenia grzewczego
357 – Program odpowietrzania
358 – Zabezpieczenie przed zablokowaniem aktywne
360 – Nieprawidłowa wtyczka kodująca.
361 – Nieprawidłowa wtyczka kodująca.
362 – Wykryto serwisową wtyczkę kodującą
363 – Usterka systemowa elektroniki urządzenia: błąd podczas testu sygnału jonizacji.
364 – Zawór elektromagnetyczny EV2 jest nieszczelny.
365 – Zawór elektromagnetyczny EV1 jest nieszczelny.
604 – Usterka systemowa automatu palnikowego.
810 – Temperatura c.w.u. nie jest zwiększana od 2 h.
815 – Czujnik temperatury sprzęgła hydraulicznego jest uszkodzony
1010 – Brak komunikacji z magistralą BUS
1011 – Czujnik temperatury ciepłej wody jest uszkodzony
1012 – Uszkodzony czujnik temperatury zasobnika
1013 – Osiągnięto maksymalny czas zapłonu.
1013 – Interwał czasowy między przeglądami jest osiągnięty. Przeprowadzić inspekcję.
1014 – Prąd jonizacji zbyt niski.
1017 – Ciśnienie wody zbyt niskie.
1018 – Upłynął termin serwisu.
1021 – Czujnik temperatury ciepłej wody uszkodzony.
1022 – Czujnik temperatury c.w.u. Uszkodzony.
1023 – Osiągnięto maks. czas pracy włącznie z czasem czuwania.
1025 – Uszkodzony czujnik temperatury powrotu
1028 – Uszkodzony czujnik temperatury zaworu mieszającego
1065 – Czujnik ciśnienia jest uszkodzony lub nie został podłączony.
1068 – Czujnik temperatury zewnętrznej lub sonda lambda uszkodzone
1073 – Zwarcie czujnika temperatury zasilania
1074 – Brak sygnału czujnika temperatury zasilania.
1075 – Zwarcie ogranicznika temperatury bloku cieplnego.
1076 – Brak sygnału ogranicznika temperatury bloku cieplnego.
2051 – Błąd wewnętrzny.
2052 – Przekroczono maks. czas załączania transformatora zapłonowego.
2085 – Wewnętrzna usterka w automacie palnikowym
2908 – Wewnętrzna usterka w automacie palnikowym
2909 – Usterka układu elektronicznego urządzenia / sterownika podstawowego
2910 – Usterka w instalacji spalinowej.
2911 – Kalibracja nie powiodła się.
2912 – Brak sygnału płomienia podczas kalibracji.
2913 – Zbyt niski sygnał płomienia podczas kalibracji.
2914 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2915 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2916 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2917 – Brak sygnału płomienia podczas kontroli regulacji spalania.
2918 – Usterka przewodu spalinowego.
2920 – Usterka kontroli płomienia
2921 – Urządzenie jest w trybie testowym
2922 – Błąd wewnętrzny sterownika palnika
2923 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2924 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2925 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia
2926 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia
2927 – Nie wykryto płomienia podczas zapłonu.
2932 – Błąd wewnętrzny
2928 – Wewnętrzna usterka w automacie palnikowym.
2930 – Wewnętrzna usterka w automacie palnikowym.
2931 – Wewnętrzna usterka w automacie palnikowym.
2940 – Wewnętrzna usterka w automacie palnikowym.
2941 – Zbyt słaby strumień przepływu w urządzeniu grzewczym.
2942 – Brak sygnału zwrotnego obrotów od wentylatora.
2943 – Napięcie sieciowe jest zbyt niskie.
2944 – Przełącznik ciśnienia powietrza otwarty.
2945 – Zbyt wiele krótkich żądań ciepła w krótkim czasie.
2946 – Nieprawidłowa wtyczka kodująca.
2947 – Zabezpieczenie pompy przed blokadą zostało aktywowane.
2948 – Brak sygnału płomienia przy małej wydajności.
2949 – Brak sygnału płomienia przy dużej wydajności.
2950 – Brak sygnału płomienia po procesie uruchomienia.
2951- Zbyt dużo zerwań płomienia.
2952 – Błąd wewnętrzny podczas testu sygnału jonizacji.
2953 – Brak sygnału płomienia przy małej wydajności
2954 – Brak sygnału płomienia przy dużej wydajności
2955 – Ustawione parametry dla konfiguracji hydraulicznej nie są obsługiwane przez urządzenie grzewcze.
2956 – Hydrauliczna konfiguracja na urządzeniu grzewczym została aktywowana.
2957 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2958 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2959 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2960 – Usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2961 – Brak sygnału z wentylatora
2962 – Brak sygnału z wentylatora.
2963 – Sygnał z ogranicznika temperatury bloku cieplnego znajduje się poza dopuszczalnym zakresem.
2964 – Zbyt mały strumień przepływu w bloku cieplnym.
2965 – Zbyt wysoka temperatura zasilania
2966 – Zbyt szybki wzrost temperatury zasilania w bloku cieplnym.
2967 – Różnica temperatur między czujnikiem temperatury zasilania a ogranicznikiem temperatury bloku cieplnego jest zbyt duża.
2968 – Trwa uzupełnianie instalacji.
2969 – Osiągnięto maksymalną liczbę procesów uzupełniania.
2971 – Zbyt niskie ciśnienie robocze.
2972 – Napięcie sieciowe jest zbyt niskie.
2973 – Usterka układu elektronicznego urządzenia / sterownika podstawowego
2974 – Błąd wewnętrzny
GC 7000
9A 235 – Nieprawidłowa wtyczka kodująca.
9A 360 – Nieprawidłowa wtyczka kodująca.
9A 361 – Nieprawidłowa wtyczka kodująca.
9A 362 – Nieprawidłowa wtyczka kodująca.
9U 233 – Wtyczka kodująca nierozpoznana.
A1 281 – Pompa układu grzewczego nie wytwarza ciśnienia.
A8 323 – Przerwana komunikacja z magistralą BUS.
C1 264 – Awaria wentylatora.
C4 273 – Palnik i wentylator pracowały nieprzerwanie przez 24 godziny i w celu kontroli bezpieczeństwa zostaną na krótki czas wyłączone z ruchu.
C6 215 – Wentylator zbyt szybki
C6 216 – Wentylator zbyt wolny
C7 214 – Wentylator jest wyłączany w czasie bezpieczeństwa.
C7 217 – Wentylator nie pracuje.
D3 232 – Zabezpieczenie temperaturowe TB 1 zostało uruchomione.
D3 232 – Zabezpieczenie temperaturowe TB 1 jest uszkodzone.
D3 232 – Brak mostka na zaciskach przyłączeniowych na zewnętrzne zabezpieczenie termiczne TB 1
D3 232 – Ogranicznik temperatury zablokowany.
D3 232 – Awaria pompy kondensatu.
D4 341 – Ograniczenie gradientu temperatury: zbyt szybki przyrost temperatury w trybie grzania.
D5 330 – Uszkodzony zewn. czujnik temperatury zasilania (sprzęgło hydrauliczne).
D5 331 – Uszkodzony zewn. czujnik temperatury zasilania (sprzęgło hydrauliczne)
E2 350 – Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (zwarcie)
E2 222 – Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (zwarcie).Jeżeli przez dłuższy czas występuje usterka przemijająca, to zmieni się ona na usterkę blokującą trwale.
E2 351 – Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwa)
E2 223 – Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwa).Jeżeli przez dłuższy czas występuje usterka przemijająca, to zmieni się ona na usterkę blokującą
E9 224 – Zadziałał ogranicznik temperatury bloku cieplnego, ogranicznik temperatury spalin lub presostat różnicy ciśnień
EA 227 – Nie wykryto płomienia.
EA 229 – Brak sygnału jonizacji podczas pracy palnika.
EA 261 – Błąd czasowy przy pierwszym czasie bezpieczeństwa
F0 238 – Kabel przyłączeniowy armatury gazowej, armatura gazowa lub sterownik są uszkodzone.
F0 239 – Usterka wewnętrzna.
F0 259 – Usterka wewnętrzna.
F0 280 – Błąd czasowy przy próbie ponownego załączenia
F0 290 – Usterka wewnętrzna.
F0 356 – Napięcie sieciowe przerwane. Niskie napięcie sieciowe.
F7 328 – Napięcie sieciowe przerwane. Niskie napięcie sieciowe.
Fd 231 – Napięcie sieciowe przerwane. Niskie napięcie sieciowe
F7 228 – Płomień jest wykrywany przy wyłączonym palniku.
FA 306 – Płomień jest wykrywany po odcięciu dopływu gazu.
FA 364 – Płomień jest wykrywany po odcięciu dopływu gazu
Fb 365 – Płomień jest wykrywany po odcięciu dopływu gazu.
H11 – Czujnik temperatury ciepłej wody uszkodzony.
H12 – Uszkodzony czujnik temperatury zasobnika.
H13 – Interwał czasowy między przeglądami został osiągnięty.
Logo De Dietrich

Lista kodów błędów w kotłach DeDietrich

MCR Home
H.01 .00 – BRAK CHWILOWEJ KOMUNIKACJI MIĘDZY ZAWOREM GAZU A KARTĄ KOTŁA
H.01 .05 – OSIĄGNIĘTA MAKSYMALNA WARTOŚĆ DELTA TEMPERATURY MIĘDZY ZASILANIEM A POWROTEM
H.01 .08 – ZBYT SZYBKIE ZWIĘKSZENIE TEMPERATURY ZASILANIA W C.O.
H.01 .14 – OSIĄGNIĘTA MAKSYMALNA WARTOŚĆ TEMPERATURY ZASILANIA
H.01 .18 – BRAK CYRKULACJI WODY (CHWILOWY)
H.01 .21 – ZBYT SZYBKIE ZWIĘKSZENIE TEMPERATURY ZASILANIA W C.W.U.
H.02 .02 – CZEKANIE NA WPROWADZENIE PARAMETRÓW KONFIGURACJI (C1,C2)
H.02 .03 – WPROWADZONE PARAMETRY KONFIGURACJI (C1,C2) NIEPRAWIDŁOWE
H.02 .04 – PARAMETRY KARTY NIECZYTELNE
H.02 .06 – CIŚNIENIE OBWODU OGRZEWANIA NISKIE
H.03 .00 – BRAK IDENTYFIKACJI CZĘŚCI BEZPIECZEŃSTWA KOTLA
H.03 .01 – BRAK KOMUNIKACJI OBWODU KOMFORT (BŁĄD WEWNĘTRZNY KARTY KOTŁA)
H.03 .02 – CHWILOWA UTRATA PŁOMIENIAANOMALIA TRWAŁA (WYMAGA RESET)WIZUALIZACJA WYŚWIETLACZA KOTŁAOPIS ANOMALII TRWAŁYCH WYMAGAJĄCYCH RESET
E.00 .04 – CZUJNIK TEMPERATURY POWROTU NIEPODŁĄCZONY
E.00 .05 – ZWARCIE CZUJNIKA TEMPERATURY POWROTU
E.01 .04 – UTRATA PŁOMIENIA NAMIERZONA 5-KROTNIE W CIĄGU DOBY (Z WŁĄCZONYM PALNIKIEM)
E.01 .11 – BŁĘDNA LICZBA OBROTÓW WENTYLATORA
E.01.12 – TEMPERATURA NAMIERZONA PRZEZ CZUJNIK POWROTU JEST WYŻSZA OD TEMPERATURY ZASILANIA
E.01 .17 – BRAK CYRKULACJI WODY (STAŁY)
E.01 .20 – OSIĄGNIĘTA MAKSYMALNA WARTOŚĆ DLA TEMPERATURY SPALIN
E.02 .00 – KOCIOŁ W FAZIE RESET
E.02 .07 – CIŚNIENIE OBWODU OGRZEWANIA NISKIE
E.02 .16 – TIMEOUT KOMUNIKACJI Z PAMIĘCIĄ WEWNĘTRZNĄ KARTY KOTŁA
E.02 .17 – BRAK STAŁEJ KOMUNIKACJI MIĘDZY ZAWOREM GAZU A KARTĄ KOTŁA
E.02 .19 – ZMIANA STATUSU DIP-SWITCH J=1
E.02 .20 – ZMIANA STATUSU DIP-SWITCH J=2
E.02 .21 – ZMIANA STATUSU DIP-SWITCH J=3 (paragraf 6.6.1)
E.02 .47 – POŁĄCZENIE Z ZEWNĘTRZNYM URZĄDZENIEM NIEWYKONANE
E.02 .48 – KONFIGURACJA ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA NIEWYKONANA
E.04 .00 – ANOMALIA ZAWORU GAZU
E.04 .01 – ZWARCIE CZUJNIKA TEMPERATURY ZASILANIA
E.04 .02 – CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA NIE PODŁĄCZONY
E.04 .03 – WARTOŚĆ KRYTYCZNA TEMPERATURY ZASILANIA OSIĄGNIĘTA
E.04 .04 – ZWARCIE CZUJNIKA SPALIN
E.04 .05 – CZUJNIK SPALIN NIE PODŁĄCZONY
E.04 .06 – OSIĄGNIĘTA WARTOŚĆ KRYTYCZNA TEMPERATURY SPALIN
E.04 .08 – OSIĄGNIĘTA MAKSYMALNA WARTOŚĆ TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWA
E.04 .10 – WŁĄCZENIE PALNIKA NIEUDANE PO 5 PRÓBACH
E.04 .12 – BRAK WŁĄCZENIA Z POWODU NAMIERZENIA ZAKŁÓCAJĄCEGO PŁOMIENIA
E.04 .13 – ROTOR WENTYLATORA ZABLOKOWANY
E.04 .17 – USTERKA OBWODU STERUJĄCEGO ZAWORU GAZU
MCR 3 PLUS
1 razy, wskaźnik czerwo­ny – Usterka czujnika, zakłócenie temperatury lub przepływu
2 razy, wskaźnik czerwo­ny – Przekroczono maksymalną temperaturę wymiennika ciepła lub regulatora
3 razy, wskaźnik czerwo­ny – Usterka zapłonu
4 razy, wskaźnik czerwo­ny – Usterka wentylatora
5 razy, wskaźnik czerwo­ny – Błąd parametru:Nieprawidłowe połączenie
6 razy, wskaźnik czerwo­ny – Inne
MCR 3 EVO
A00.34 – Czujnik zewnętrzny przewidziany, lecz nie został wykryty
A00.42 – Czujnik ciśnienia wody przewidziany w układzie, ale nie wykryty
A02.06 – Ostrzeżenie o ciśnieniu wody aktywne
A02.18 – Błąd słownika obiektów
A02.33 – Podczas komunikacji dot. górnego poziomu autom. napełn. został przekroczony limit czasu na odpowiedź
A02.34 – Minimalny przedział czasu między dwoma poleceniami automatycznego napełniania nie został osiągnięty
A02.36 – Urządzenie funkcjonalne zostało odłączone
A02.37 – Urządzenie niekrytyczne zostało odłączone
A02.45 – Pełna macierz połączeń sieci Can
A02.46 – Pełne zarządzanie urz. sieci Can
A02.48 – Konfig. grupy funkcji nie powiodła się
A02.49 – Inicjalizacja węzła nie powiodła się
A02.76 – Przestrzeń w pamięci zarezerw. na wart. param. niestandard. jest pełna. Użytk. nie może wpr. zmian
H01.00 – Wystąpił błąd komunikacji
H01.05 – Maksymalna różnica pomiędzy temperaturą zasilania a temperaturą powrotu
H01.08 – Maks delta T 3
H01.09 – Presostat gazu
H01.14 – Temperatura zasilania przekroczyła maksymalną wartość roboczą
H01.21 – Przekroczony maksymalny gradient temperatury c.w.u. poziom 3
H02.00 – Reset w toku
H02.02 – Oczekiwanie na numer konfiguracji
H02.03 – Błąd konfiguracji
H02.04 – Błąd parametru
H02.05 – Płytka CSU nie pasuje do typu regulatora
H02.09 – Wykryto częściowe wyłączenie regulacyjne urządzenia
H02.10 – Wykryto całkowite wyłączenie regulacyjne urządzenia
H02.12 – Wejście sygnału odblokowania modułu regulatora pochodzące z zewnętrznego otoczenia generatora
H02.31 – Urządzenie wymaga automatycznego napełniania wodą z powodu zbyt niskiego ciśnienia
H02.55 – Nieprawidłowy numer seryjny urządzenia lub brak tego numeru
H02.70 – Test zewn. urz. odzysk. ciepła nieudany
H03.00 – Parametry bezpieczeństwa poziomów 2, 3, 4 są nieprawidłowe lub nie zostały wprowadzone
H03.01 – Brak prawidłowych danych otrzymanych przez regulator zaworu gazu od modułu regulatora
H03.02 – Zmierzony prąd jonizacji jest niższy od wartości granicznej
H03.05 – Wystąpiło wewnętrzne wyłączenie regulacyjne regulatora zaworu gazu
H03.17 – Trwa okresowa kontrola bezpieczeństwa
E00.04 – Czujnik temperatury powrotu został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E00.05 – Czujnik temperatury powrotu zwarty lub mierzy temperaturę powyżej zakresu
E00.06 – Czujnik temperatury powrotu przewidziany w układzie, ale nie wykryty
E00.07 – Różnica temperatur powrotu jest zbyt wysoka
E00.16 – Czujnik temperatury w podgrzewaczu c.w.u. został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E00.17 – Czujnik temperatury w podgrzewaczu c.w.u. zwarty lub mierzy temperaturę powyżej zakresu
E01.04 – Wystąpił 5-krotnie błąd nieoczekiwanego zaniku płomienia
E01.11 – Prędkość wentylatora przekroczyła normalny zakres roboczy
E01.12 – Temperatura powrotu jest wyższa od temperatury zasilania
E02.13 – Wejście wyłączenia regulacyjnego modułu regulatora pochodzące z zewnętrznego otoczenia generatora
E02.15 – Upłynął limit czasu zewnętrznej płytki CSU
E02.17 – W trakcie komunikacji z regulatorem zaworu gazu przekroczony został limit czasu na odpowiedź
E02.32 – Podczas komunikacji z układem autom. napełniania został przekroczony limit czasu na odpowiedź
E02.35 – Krytyczne urządzenie zabezpieczające zostało odłączone
E02.39 – Niewystarczający wzrost ciśnienia po automatycznym napełnieniu
E02.47 – Połącz. grup funkcji nie powiodło się
E04.01 – Czujnik temperatury zasilania został zwarty lub mierzy temperaturę powyżej zakresu
E04.02 – Czujnik temperatury zasilania został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E04.03 – Zmierzona temperatura zasilania jest wyższa od granicy bezpieczeństwa
E04.04 – Czujnik temperatury spalin zwarty lub mierzy temperaturę powyżej zakresu
E04.05 – Czujnik temperatury spalin został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E04.07 – Wykryto odchylenie czujników zasilania 1 i 2
E04.08 – Wejście bezpieczeństwa jest otwarte
E04.09 – Wykryto odchylenie czujników spalin 1 i 2
E04.10 – Wykryto 5 nieudanych załączeń palnika
E04.11 – Test układu kontroli szczelności zaworu gazu nie powiódł się
E04.12 – Przed załączeniem palnika wykryto fałszywy płomień
E04.13 – Prędkość wentylatora przekroczyła normalny zakres roboczy
E04.15 – Przewód spalinowy, wyłączenie regulacyjne
E04.17 – Sterownik zaworu gazowego uszkodzony
E04.23 – Wewnętrzna blokada regulatora zaworu gazu
EVODENS
A00.34 – Czujnik temperatury zewnętrznej nie został on wykrytyNie wykryto czujnika zewnętrznego:•Czujnik zewnętrzny jest niepodłączony: Podłączyć czujnik•Czujnik zewnętrzny jest nieprawidłowo podłączony: Podłączyć prawidłowo czujnik
A00.42 – Czujnik ciśnienia wody przewidywany w układzie, ale nie wykryty
A01.23 – Nieprawidłowe spalanie
A02.06 – Ostrzeżenie o ciśnieniu wody aktywne
A02.18 – Błąd Object Dictionary
A02.33 – Podczas komunikacji dot. górnego poziomu autom. napełn. został przekroczony limit czasu na odpowiedź
A02.34 – Minimalny przedział czasu między dwoma poleceniami automatycznego napełniania nie został osiągnięty
A02.36 – Urządzenie funkcjonalne zostało odłączone
A02.37 – Urządzenie niekrytyczne zostało odłączone
A02.45 – Pełna macierz połączeń sieci Can
A02.46 – Pełne zarządzanie urządzeniem sieci Can
A02.48 – Konfiguracja grupy funkcji nie powiodła się
A02.49 – Inicjalizacja węzła nie powiodła się
A02.55 – Nieprawidłowy numer seryjny urządzenia lub brak tego numeru
A02.69 – Tryb demonstracyjny aktywny
A02.76 – Przestrzeń w pamięci zarezerw. na wart. param. niestandard. jest pełna. Użytk. nie może wpr. zmian
A08.02 – Czas przeznaczony na prysznic upłynął
H00.81 – Czujnik temperatury pomieszczenia nie został wykryty
H01.00 – Wystąpił błąd komunikacji
H01.05 – Maksymalna różnica pomiędzy temperaturą zasilania a temperaturą powrotu
H01.08 – Zbyt szybki przyrost temperatury wymiennika
H01.09 – Presostat gazu
H01.14 – Temperatura zasilania przekroczyła maksymalną dozwoloną wartość roboczą
H01.15 – Temperatura spalin przekroczyła maksymalną dozwoloną wartość roboczą
H01.21 – Zbyt szybki przyrost temperatury wymiennika w trybie c.w.u.
H02.00 – Reset w toku
H02.02 – Oczekiwanie na numer konfiguracji
H02.03 – Błąd konfiguracji
H02.04 – Błąd parametru
H02.05 – CSU nie pasuje do typu modułu regulatora
H02.09 – Wykryto częściowe zablokowanie generatora
H02.10 – Wykryto całkowite zablokowanie generatora
H02.12 – Odblokowanie sygnału wejściowego modułu regulatora pochodzące z zewnętrznego otoczenia generatora
H02.31 – Urządzenie wymaga automatycznego napełniania obiegu wody wskutek zbyt niskiego ciśnienia
H02.38 – Brak twardości wody
H02.70 – est zewn. urz. odzysk. ciepła nieudany
H03.00 – Parametry bezpieczeństwa poziomów 2, 3, 4 są nieprawidłowe lub nie zostały wprowadzone
H03.01 – Brak prawidłowych danych otrzymanych przez regulator zaworu gazu od modułu regulatora
H03.02 – Zmierzony prąd jonizacji jest poniżej limitu
H03.05 – Wystąpiło wewnętrzne zablokowanie regulatora zaworu gazu
H03.17 – Trwa okresowa kontrola bezpieczeństwa
E00.04 – Czujnik temperatury powrotu został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E00.05 – Czujnik temperatury powrotu został zwarty lub mierzy temperaturę powyżej zakresu
E00.06 – Czujnik temperatury powrotu przewidywany w układzie, ale nie wykryty
E00.07 – Różnica temperatur powrotu jest zbyt wysoka
E00.16 – Czujnik temperatury w podgrzewaczu c.w.u. został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E00.44 – Czujnik temp. wylotu ciepłej wody użytkowej został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E00.45 – W czujniku temp. wylotu c.w.u. występuje zwarcie lub mierzy on temperaturę powyżej zakresu
E01.04 -Wystąpił błąd 5-krotnego nieoczekiwanego zaniku płomienia
E01.11 – Prędkość wentylatora przekroczyła normalny zakres roboczy
E01.12 – Temperatura powrotu ma wyższą wartość niż temperatura zasilania
E01.24 – W ciągu 24 godz. wystąpiło kilka błędów dot. spalania
E02.13 – Zablokowanie wejścia modułu regulatora pochodzące z zewnętrznego otoczenia generatora
E02.15 – Upłynął limit czasu zewnętrznego CSU
E02.17 – W trakcie komunikacji z regulatorem zaworu gazu przekroczony został limit czasu na odpowiedź
E02.32 – Podczas komunikacji z układem autom. napełniania został przekroczony limit czasu na odpowiedź
E02.35 – Krytyczne urządzenie zabezpieczające zostało odłączone
E02.39 – Niewystarczający wzrost ciśnienia podczas automatycznego napełniania
E02.47 – Połączenie dla grup funkcji nie powiodło się
E02.78 – Przyłącza zimnej wody użytkowej i ciepłej wody użytkowej są zamienione
E04.00 – Parametry bezpieczeństwa poziomu 5 są nieprawidłowe lub nie zostały wprowadzoneJ
E04.01 – Czujnik temperatury zasilania został zwarty lub mierzy temperaturę powyżej 150 stZ
E04.02 – Czujnik temperatury zasilania został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej -25 st
E04.03 – Zmierzona temperatura zasilania jest wyższa od limitu bezpieczeństwa zdefiniowana w GVC
E04.07 – Różnica temperatur czujnków zasilania 1 i 2 wyższa niż zdefiniowana przez GVC
E04.10 – Wykryto 5 nieudanych uruchomień palnika
E04.12 – Przed uruchomieniem palnika wykryty został fałszywy płomień
E04.13 – Prędkość wentylatora przekroczyła normalny zakres roboczy
E04.17 – Sterownik zaworu gazowego uszkodzony
E04.23 – Wewnętrzne zatrzymanie regulatora zaworu gazu
ZENA
E01 – Blokada z powodu braku rozruchu
E02 – Blokada z powodu interwencji termostatu bezpieczeństwa
E03 – Czujnik ciągu/presostat
E04 – Blokada po 6 kolejnych próbach zapłonu
E05 – Awaria czujnika zasilania
E06 – Awaria czujnika cwu
E10 – Niskie ciśnienie wody w instalacji
E25/E26 – Brak przepływu wody
E35 – Zakłócenie płomienia
E96 – Wyłączenie z powodu spadków zasilania elektrycznego
CITY 24/II
cA – Usterka zapłonu
cI – Usterka jonizacji
F5 – Alarm – przekroczenie temperatury
PA – Niski poziom wody
cd – Błąd komunikacji z automatem palnikowym (strona płyty głównej)
F0 – Brak odprowadzenia spalin przewodem powietrzno-spalinowym (presostat otwarty)
F1 – Zakłócony ciąg lub usterka presostatu
c8 – Usterka wewnętrzna automatu palnikowego
AI – Błąd komunikacji z automatem palnikowym (strona automatu)
TH – Przerwana komunikacja ze zdalnym sterowaniem dialogowym
40 – Usterka w czujniku zewnętrznym
41/42 – Usterka czujnika zasilania ogrzewania podłogowego
50/51 – Uszkodzony czujnik temperatury zasilania c.o.
54 – Usterka w czujniku podgrzewacza
58/59 – Usterka manometru elektronicznego
MCR/II
E0 – Uszkodzony czujnik temp. zasilania lub powrotu
E1 – Temperatura zasilania > Dopuszczalna temperatura
E2 – Temperatura powrotu > Temperatura zasilania
E3 – Płyta automatu palnikowego: uszkodzony. Kabel zasilania: uszkodzony
E4 – Stwierdzony brak płomienia (po dłuższym braku przerwie w pracy można wykonać do 5 prób startu)
E5 – Usterka jonizacji
E6 – Wykrycie prądu jonizacji
E7 – Ciśnienie wody w kotle:brak pracy pompy
E8 – Uszkodzony wentylator
E10 – Brak przepływu wody podczas cyklu pracy wentylatora
E11 – Za wysoka temperatura obudowy uszczelniającej
E12 – Błąd
E13 – Uszkodzony bezpiecznik cieplny wymiennika ciepła
E43 – Przekroczona wartość parametru
E44 – Sprawdzić parametr
E45 – Nastawa fabryczna
Logo firmy Baxi

Lista kodów błędów w kotłach Baxi

LUMEA, DuoTEC, MPX
09 – Błąd podłączenia zaworu gazowego
10 – Usterka czujnika zewnętrznego
12 – Usterka przełączenia presostatu różnicowego wody
13 – Zablokowane zestyki presostatu różnicowego wody
15 – Usterka zaworu gazowego
18 – Automatyczne napełnianie obiegu hydraulicznego w toku. Poczekać do zakończenia cyklu napełniania
19 – Usterka w fazie napełniania układu. Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy.
20 – Usterka czujnika zasilania NTC
28 – Usterka czujnika spalin NTC
40 – Usterka czujnika powrotu NTC
50 – Usterka czujnika c.w.u. NTC (jedynie model tylko do c.o. z podgrzewaczem pojemnościowym)
52 – Solarny czujnik c.w.u. (jeżeli podłączony do kolektora słon.)
53 – Zablokowany wylot spalin
55 – Nie skalibrowana płyta elektroniczna
73 – Czujnik kolektora słonecznego (jeżeli podłączony do kolektora słon.)
83…87 – Problem komunikacji między płytą kotła i sterowaniem.
84 – Konflikt adresu między regulatorami(usterka wewnętrzna)
92 – Usterka spalin w trakcie kalibrowania (prawdopodobnie recyrkulacja spalin)
98 – Akcesoria nie wykryte, lub nie rozpoznane
109 – Powietrze w obiegu kotłowym
110 – Zadziałał termostat zabezp. z powodu nadmiernej temp.
110 – Zadziałał termostat zabezpieczający z powodu przegrzania.
117 – Za wysokie ciśnienie w obiegu hydraulicznym (> 2,7 bar)
118 – Za niskie ciśnienie w obiegu hydraulicznym
125 – Brak wyzwolenia zabezpieczającego cyrkulacji (sterowanie poprzez czujnik temperatury)
128 – Brak płomienia
129 – Utrata płomienia przy zapłonie
130 – Zadziałał czujnik NTC spalin z powodu nadmiernej temp.
133 – Usterka zapłonu (5 prób)
134 – Zablokowany zawór gazowy
135 – Wewnętrzna usterka płyty
151 – Usterka wewnętrzna płyty kotła
152 – Błąd nastawy parametru ogólnego
153 – Wymuszony reset gdy przytrzymano wciśnięty przycisk Reset przez ponad 10 sek.
154 – Test kontrolny czujnika zasilania/powrotu
160 – Usterka wentylatora
178 – Zadziałanie termostatu zabezpieczającego przy nadmiernej temperaturze w instalacji niskotemperaturowej
270 – Przegrzanie wymiennika
317, 162 – Nieprawidłowa częstotliwość zasilania elektrycznego
321, 163 – Usterka czujnika c.w.u. NTC
343 – Błąd nastawy parametru ogólnego(jeżelipodłączony do instalacji solarnej
384, 164 – Fałszywy płomień
385, 165 – Za niskie napięcie wejściowe
430 – Brak wyzwolenia zabezpieczającego cyrkulacji (sterowaniepoprzez czujnik ciśnienia)
431 – Czujnik wymiennika uszkodzony
432 – Brak działania paleniska lub zadziałania termostatu zabezpieczającego z powodu nadmiernej temp.
location_on ul. Rezedowa 23/7, (71-­017) Szczecin
location_on ul. Rezedowa 23/7, (71-­017) Szczecin